Herre, dig i nåd förbarma!

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Herre, dig i nåd förbarma!
av Samuel Ödmann
På Wikipedia finns en artikel om Herre, dig i nåd förbarma!.1.
Herre, dig i nåd förbarma!
Hör ditt folk, som hjälp begär,
Du, som ömmar för de arma
Och vår enda tillflykt är!
Kom att från vår hjässa vända
Våra synders svåra lön
Och ditt ljus från höjden sända:
Fräls ditt folk, och hör dess bön!
2.
Du, som med en faders hjärta
Bär en faders ljuva namn,
Du, som under dödens smärta
Öppnat oss en broders famn,
Du, som världens väl bereder,
Söker oss på villans stig,
Kallar, väcker, styr och leder;
Över oss förbarma dig!
3.
Sprid ifrån palats till hydda
Fridens sällhet med din hand!
Sträck till oss din arm och skydda
Konung, folk och fosterland!
Dig i nåd och makt förklara,
Gud, då krigsbasunens ljud
Samlar dem, som oss försvara;
Hör oss, milde Herre Gud!
4.
Du, som världens synd borttager,
Över oss förbarma dig!
Du, som världens synd borttager,
För ditt folk från villans stig!
Du, som världens synd borttager,
Avvänd våra synders lön!
För det blod, som dem avtvager,
Giv oss nåd och hör vår bön!