Herre, vårt fosterland

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Herre, wårt fosterland
av Lina Sandell
Sång nr 402 i Hemlandssånger, 1891, under rubriken "Fosterlandet."


1.
Herre, wårt fosterland
Hägne du med din hand!
Låt friden bo
Bland oss från haf till haf!
Du, som här hem oss gaf,
Låt aldrig owäns glaf
Störa wår ro!

2.
Sträck öfwer fjäll och skär,
Prärier, dalar här
Och stad och by
Din kärleksspira ut,
Och intill tidens slut
Rikligt din nåd utgjut
Hwar morgon ny!

3.
Låt oss från år till år
Röna, du med oss går,
Och må ditt ord
Blifwa i allt, som sker,
Det, som oss trygghet ger,
Och låt allt mer och mer
Dess kraft bli spord!