Herren har lovat

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Herren har lofvat
av Anders Gustaf Lindqvist
Sång nr 128 i Sabbatstoner, sånger för söndagsskolan, 1888 med titeln Missionssång.


1.
Herren har lofvat, att jorden skall blifva
Utaf hans härlighets kunskap betäckt;
Derför sinnåd han åt alla vill gifva
Och emot alla sin famn han utsträckt.

2.
Alla nationer han bjuder att komma,
Bröllop skall firas i himlarnes höjd,
Judar och hedningar, onda och fromma,
Äro välkomna att njuta dess fröjd.

3.
Kommen nu alla, hör, Jesus så bjuder,
Allt är nu redo, o dröjen ej mer.
Frälsningens budskap till hvar och en ljuder,
Fridsfursten frid åt de fridlösa ger.

4.
Hedningens tid att bli frälst är nu inne,
Må vi då skynda till dem med Guds ord;
Öppna för ordet, o Gud, deras sinne,
Lyse ditt ljus uppå hela vår jord!

5.
Herre, välsigna, bevara dem alla,
Bröder och systrar, som verka ditt verk;
Låt dem ej tröttna att bjuda och kalla.
Och med din Helige Ande dem stärk!