Hinke Bergegren i Falun

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Hinke Bergegren i Falun.
Dalpilen 13 september 1910
(Index:Dalpilen 1910-09-13.pdf)


[ sida ]

Falun

Hinke Bergegren i Falun.

Som damernas riddare uppträdde hr Hinke Bergegren under ett föredrag, som han höll inför fullsatt hus i Arbetareföreningens lokal härstädes i fredags afton. Falu soc.-klubb hade rekvirerat hit Hinke och gjorde sig antagligen en ansenlig recett på affären.

Hr Bergegren, som nu till stort men för karrikatyrtecknarna rakat bort hakskägget, talade först öfver "Arbetarkvinnans förtryckta ställning". Föredragshållaren uppehöll sig dock icke uteslutande vid proletärkvinnan utan berörde äfven kvinnorörelsen i dess helhet och befanns vara lika god förkämpe för kvinnornas i allmänhet "frigörelse" som väl någon af deras främsta agitatorer.

Beträffande arbetardöttrarna, omnämnde han de svältlöner, som i våra större städer ofta tvinga unga sömmerskor och biträden att skaffa sig "biförtjänst", hvarigenom de kastas i prostitutionens armar. I detta sammanhang vidrörde han också de många olyckliga, som blifvit bedragna, och sedan i förtviflan begått barnamord. Man kunde godt hålla med talaren, då han, utslungande sitt anatema mot de barnfäder, som förneka faderskapet, yttrade, att de borde anses sämre än tjufvar. Publiken applåderade också Hinkes ord i fortsättningen, att "den, som nekar till faderskapet skall behandlas sämre än man någonsin behandlar en strejkbrytare". Sedt från socialistisk synpunkt bör ju ett sådant behandlingssätt verka synnerligen effektivt.

Så småningom kom talaren in på sitt älsklingsämne, barnalstringen, och domderade om arbetarnes skyldighet mot sig själfva att icke sätta för många barn i verlden. Hr Hinke förstår att framdraga etiska och verkligt moraliska synpunkter i en förrädisk blandning med skenbara och falska sådana, så att han bländar okritiska åhörare i många fall, och då han därtill, för att tillfredsställa smaken hos den socialistiska delen af auditoriet, serverar några krystade kvickheter om religion, samhälle etc., får man ej undra på, att han äger en skara trogna beundrare bland de djupa leden.

Efter en stunds paus föreläste hr Bergegren öfver ett nytt ämne: Borgarfred och Strindbergsstrid. Han fann därvid tillfället gynnsamt predika försvarsnihilism och hyllade Strindberg särskildt för hans författarskap i den riktningen.