Hwad härligt mönster

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Hwad härligt mönster
av Okänd författare
Nr 712 under rubriken För de stora Gåssarne och Ynglingarne i Andeliga Sånger och Werser 1806. Sjungs till Mel. 58, som enligt Melodie-Registret är densamma som används till bland andra psalmen Nu bedje wi den helge And.


1.
Hwad härligt mönster, då din bild
För hjertat ställe, som är så mild,
Då du blir betraktad, din dygd beskådas;
Ack, låt wår ungdom få bli benådad,
Att likna dig.

2.
Den kärlek till HErrans hus du bar,
Förläna gåssarna en och hwar!
Du, som så begärligt sjelf wille höra
Wår bibels läror; gif oss ock öra
För andans röst.

3.
Du underwisning också begärt;
Frågor framställa, det war dig kärt,
Ack skänk oss den nåden, att gerna fråga,
Uptäcka hjertat, dess brist och plåga,
Just som det är.