I Kyrkan

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Ödlornas Damm
Fria fantasier (Bolmörtens bok) Första bandet
av Edvard Flygare, Richard Bergström

I Kyrkan
Den Omwände  →


[ 11 ]


I Kyrkan.

Sonnett.

Hur sälla ni, som gån uti en kyrka
 att prisa Gud, att »själens föda spisa»,
 att uti bönen hämta mod och styrka,
 och i hans ord hugsvalelse och lisa!
Hur sälla ni, som kommen att er visa,
 som tron att öfverallt ni kunnen yrka
 att man er skönhet och er drägt skall prisa,
 och sluta med att eder sjelfva dyrka!
Ni hören ej hur presten skorrar, läspar,
 hur svulstigt, tillgjordt eller platt han talar,
 hur matt och utan uttryck alla sjunga.
Men i min vrå halfsofvande jag gäspar
 vid dessa fröjdesalar, tåredalar,
 som strömma jemt från predikantens tunga.