I djupet av mitt hjärta

Från Wikisource, det fria biblioteket.
I djupet av mitt hjärta
av Hans Adolph Brorson
Vers 1—2 diktade av Brorson 1765. Verserna översatta till svenska av Clara Ahnfelt, som tilldiktade verserna 3—5 1859. På Wikipedia finns en artikel om I djupet av mitt hjärta..


1. I djupet av mitt hjärta
    En stad jag högt åtrår:
    Jerusalem,
    Det stilla hem,
    Där all min nöd och smärta
    För alltid avsked får.
    I djupet av mitt hjärta
    Den staden jag åtrår.

2. Men på de vida vatten,
    Var finner jag dock väg?
    Bland blinda skär
    Var vägen är
    I storm och mörka natten
    Till hemmet, Herre, säg.
    Ack, på de vida vatten
    Var finner jag dock väg?

3. Jo, du mig visar vägen,
    Ty själv du vägen är.
    När du är med,
    Jag ser min led.
    Fast hjälplös och förlägen,
    Dig håller jag mig när.
    Och du som själv är vägen
    Mig visar vägen där.

4. Se, målet härligt lyser
    I fjärran: o Guds stad,
    Min längtans borg,
    Där synd och sorg
    Och nöd, som jorden hyser,
    Jag snart förgäter glad.
    Se, målet härligt lyser
    I fjärran: o Guds stad!

5. Jag ock skall målet hinna
    I härlighetens hamn.
    Ja, också jag,
    Så arm och svag
    En gång skall seger vinna
    I Jesu Kristi namn.
    Jag ock skall målet hinna
    I härlighetens hamn.