Index:En Lustigh Comoedia-1622.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Upphovsman Andreas Johannis Prytz
Titel En Lustigh Comoedia, om then stormechtighe Sweriges, Göthes, Wendes konung etc.: konung Gustaf then första, huru han til regementet i Swerige bleff vphögd, tå han konung Christiern tyrann, af landet vthdriffuit hadhe, oc huru han genom Gudz nådh vprättade Swerige ifrån påfwens mörcker och wilfarelse, och införde ewangelij reena liws thet påfwen länge bortröfwat hadhe
Utgivningsår 1622
Källa https://commons.wikimedia.org/wiki/File:En_Lustigh_Comoedia-1622.djvu
Sidor
Se transkription: https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/PrytzAJ/titlar/ComoediaOmKonungGustaf/sida/1/etext