Inskriptionen på grundläggningsstenen till Stora Haga slott

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Inskriptionen på grundläggningsstenen till Stora Haga slott
Ur Kungl. Vitterhets, historie och antikvitets akademiens protokoll 1786-08-16 § 6.


[ text ]
Ak. prot.
168 1786
§ 6
Antaget och Exeqveradt
Up., Solna, BMM Haga slott

In Amoeno hoc loco,
Ubi ante annos XIV publicæ Salutis
fundamenta meditatus et unde
eodem hoc die ac mense Patriam
vindicatum profectus erat
Gustavus III.
propria nunc manu Ædificii hujus
fundamentum posuit
die XIX. Aug. MDCCLXXXVI.
På detta angenäma ställe,
Där Gustaf III. för 14 åhr sedan påtänkte at lägga grunden til allmän välfärd, och hvarifrån Han just på denna dag och i denna månad begaf Sig at uprätta Sit fädernesland, har Han nu med egen hand lagt grundstenen til denna bygnad
d. 19. Aug. 1786.