Ivar Kreugers testamente

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ivar Kreugers testamente
av Ivar Kreuger
På Wikipedia finns en artikel om Ivar Kreuger. Testamentet är daterat i Stockholm 16 april 1930.


TESTAMENTE

Härmed får jag såsom min yttersta vilja och testamente förordna att vid min död Fru Ingeborg Eberth, f. Hässler, skall bekomma ett belopp av Kronor Femhundratusen (500.000) oavkortat och utan avdrag för stämpelkostnad. Därest fru Eberths moder, fru Jenny Charlotta Hässler, född Törnblom, skulle överleva mig, skall för hennes räkning inköpas en livränta av Kronor Sjutusen (7.000) om året. Detta testamente deponeras hos Advokaterna Lidforss och Levy och skola dessa eller deras efterföljare i firman vara exekutorer av testamentet.

Stockholm den 16 april 1930.
Ivar Kreugers namnteckning

Att ingeniören Ivar Kreuger, som vi personligen känna, denna dag vid sunt och fullt förstånd samt av fri vilja förklarat ovanstående förordnande utgöra hans yttersta vilja och testamente samt därefter egenhändigt underskrivit detsamma, intygas av oss på en gång närvarande och för ändamålet särskilt tillkallade vittnen.

Stockholm som ovan.
vittnenas namnteckningar (2)

Källa[redigera]

  • Eberth, Ingeborg: Mitt samliv med Ivar Kreuger, sidan 165. Publicerad av Skandinaviska pressförlaget, 1932.