Jag är så glad, att mig Gud håller kär

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Jag är så glad, att mig Gud håller kär
av Philip Paul Bliss
Översättare: Erik Nyström
Här presenteras två översättningar av Erik Nyström. En version från 1877 och en version från 1894. På Wikipedia finns en artikel om Jag är så glad, att mig Gud håller kär.

Version 1877

1.
Jag är så glad, att mig Gud håller kär,
Boken han gav mig, mitt hjerta det lär;
Härliga ting uti bibeln jag ser,
Störst är dock det, att sin nåd han mig ger
Kör:
Jag är så glad att Jesus är min
Jesus är min, Jesus är min.
Jag är så glad att Jesus är min,
Jesus är även min.
2.
Fast jag i glömska hans kärlek försmår,
Dock han mig älskar, der wilse jag går;
Och när jag minnes hans kärlek så warm,
Strax will jag fly till hans älskade barm.
Kör
3.
Kan jag blott sjunga en endaste sång,
När jag får Konungen skåda en gång,
Detta för ewigt mitt ämne skall bli:
"Pris ware honom, som älskade mig!"
Kör
4.
Skulle ej jag honom älska också,
Han som i döden för mig wille gå?
O, när på korset min Jesus jag ser,
Jublar mitt hjerta och twiflar ej mer.
Kör
5.
Frågar man, hur jag är wisz uppå det?
Pris ware Jesus; jag säkert det wet:
Ty med min ande hans ande ju bär
Wittne derom, att han håller mig kär.
Kör
6.
Denna förwiszning mig fyller med fröjd,
Jag i min Jesus är salig och nöjd;
Djefwulen wiker, förskräckt i sitt sinn',
När han får höra att Jesus är min.
Kör

Version 1894

1.
Jag är så glad, att min Herre och Gud
Skickat ock mig sin barmhärtighets bud.
O, hvilka under hans bibel mig lär!
Störst är dock det, att mig Gud håller lär.
Kör
Pris vare Gud, som älskar mig så,
Älskar mig så, älskar mig så;
Pris vare Gud, som älskar mig så,
Älskar just mig också!
2.
Då jag mig irrade, fjärran ifrån,
Såg mig min fader och sände sin son,
Som i förbannelsen sänkte sig här
Att mig välsigna, ty Gud har mig kär.
Kör
3.
Kan jag blott sjunga en endaste ton
Hemma hos Gud för hans härlighets tron,
Det vill jag sjunga i evighet där:
Under af nåd, att han håller mig kär!
Kör
4.
Gud har mig kär, och hans kärlek så varm
Tände ock kärlekens eld i min barm;
Enfödde sonen, som offrade sig,
Gjorde mig klart, att han älskar ock mig.
Kör
5.
Frågar man, hur jag är viss däruppå —
Pris vare Gud! Han lärt mig förstå:
Anden han gifvit det vittne mig bär,
Att Herren Gud äfven mig håller kär.
Kör
6.
Säg, har jag då icke skäl vara nöjd?
Jesus i lif och i död är min fröjd!
Fly måste mörkret och hela dess här;
Inte jag räds, ty min Gud har mig kär.
Kör