Hoppa till innehållet

Jag bär min synd till Jesus

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Jag bär min synd till Jesus
av Horatius Bonar
Översättare: Betty Ehrenborg-Posse och Erik Nyström
Den engelska psalmtexten översatt av Betty Ehrenborg och finns med i Svensk söndagsskolsångbok 1908 (nr 183). I Nya Pilgrimssånger 1892 (nr 293), Hemlandssånger, 1892 nr 248 och i en översättning av Erik Nyström i Svenska Missionsförbundets sångbok 1920 nr 226.


Översättning av Erik Nyström

[redigera]

1.
Jag bär min synd till Jesus;
Han tager den på sig
Och med sin död mig friar
Från död ewinnerlig,
Jag bär min skuld till Jesus:
Hans dyra blod allen
Kan twå de fläckar många,
Att jag blir hwit och ren.

2.
Jag bär min nöd till Jesus;
Hos honom fullhet bor,
Han mina brister helar,
Mig bär med milhet stor.
Jag bär all sorg till Jesus,
Allt kwal, all börda swår:
Han will dem alla lindra,
Han dem så wäl förstår.

3.
Jag hwilar helst wid Jesus
Och finner ljuflig tröst;
Hans högra hand mig håller,
Jag lutar till hans bröst.
Det dyra namnet Jesus,
Guds lamm, Immanuel,
Som doft af wårens windar
Omfläktar det min själ.

4.
Jag blifwe såsom Jesus,
Saktmodig, öm och mild,
Jag blifwe såsom Jesus,
I allt hans sanna bild.
Jag komme sist till Jesus
Ibland en skara stor,
Att ewigt prisa Jesus
Bland helga änglars kor.

Översättning av Betty Ehrenborg-Posse

[redigera]

1.
Jag bär min synd till Jesus,
Det heliga Guds Lamm,
Som älskat mig i döden
Och led på korsets stam.
Jag bär min skuld till Jesus;
Han ren från allt mig tvår
Uti det dyra blodet,
Att intet återstår.

2.
Jag bär min nöd till Jesus;
All fullhet äger han.
Han liv och hälsa skänker,
Han är min frälserman.
Jag bär all sorg till Jesus,
Allt kval, all börda svår.
Han vill dem alla lindra,
Han dem så väl förstår.

3.
Jag vilar ut hos Jesus
Med mitt beklämda bröst.
Han mig i famnen sluter,
Han skänker himmelsk tröst.
Det dyra namnet Jesus,
Guds Lamm, Immanuel,
Likt vårens milda fläktar
Hugsvalar ljuvt min själ.

4.
Jag längtar bli som Jesus,
Så tålig, öm och mild;
Jag längtar bli som Jesus,
Hans lärjunge och bild;
Jag längtar bo hos Jesus
I härlighet en gång
Att med den frälsta skaran
Få sjunga Lammets sång.