Jag göt mitt blod för dig

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Jag göt mitt blod för dig
av Frances Ridley Havergal
Översättare: Erik Nyström
Erik Nyströms översättning till svenska 1877 av Frances Havergals engelska text ur Sankeys Sacred Songs. En alternativ översättning finns i Metodistkyrkans psalmbok 1892 (nr 264), med inledningen Jag gaf mitt lif för dig. Flera sånger finns med liknande inledning, bland annat Vad har min Jesus gjort för mig i Lilla Psalmisten 1909 nr 98. På Wikipedia finns en artikel om Jag göt mitt blod för dig..


Jag göt mitt blod för dig, hwad har du gjort för mig? (Sankeys Andliga sånger, 1877.)

1.
"Jag göt mitt blod för dig,
Mitt lif för dig jag gaf,
Att du må ewigt bli
Förlöst ur död och graf.
Jag gaf mitt lif för dig;
Hwad har du gifwit mig?"

2.
"Jag gick i åratal
För dig på smärtans stig,
För att i himlens sal
Få ewigt fröjda dig.
Mång' år jag gick för dig.
Har du gått ett för mig?"

3.
"Från fadrens klara ljus,
Från himlens stjerneborg,
Jag kom till jordens grus,
Till enslighet och sorg,
Jag gick från allt för dig,
Hwad lemnar du för mig?"

4.
"Jag bittra qwalen led,
Mer än du tälja må,
I dödens qwal mig wred,
Att du må strafflös gå.
Jag led så swårt för dig,
Hwad lider du för mig?"

5.
"Jag kom så huld och from
Till dig från himlens höjd
Med kärleks rikedom,
Benådning, frid och fröjd.
Jag skänkte allt åt dig,
Hwad skänker du åt mig?"

6.
Ack, offra dina år
Åt honom, skänk ditt lif
Med allt hwad du förmår,
Dig sjelf åt Jesus gif:
Säg werlden helt farwäl,
Låt Jesus få din själ!

Alternativ översättning ur Metodistkyrkans psalmbok 1892 (nr 264)[redigera]

1.
"Jag gaf mitt lif för dig,
Mitt blod för dig jag göt,
Att gälda hvad du bröt
Jag gaf, jag gaf mitt lif för dig;
Hvad har du gifwit mig?"

2.
"Min Faders sköna hus,
Jag lemnade för dig,
Steg ned till jordens grus,
Att vandra korsets stig,
Jag lemnat allt, ja allt för dig,
Hvad lemnar du för mig?"

3.
"Jag mycket led för dig,
Mer än du fatta kan,
Ty mörkret samlat sig,
Till strid, men se, jag vann.
Jag led, jag led det allt för dig!
Hvad lider du för mig?"

4.
"Till dig jag bringat har
Från himmelens förråd
En perla skön och klar,
Full frälning, frid och nåd.
Jag rika gåfvor bringar dig!
Hvad gifver du åt mig?"