Jag vill sjunga en sång

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Jag vill sjunga en sång
av Ellen H. Gates
Översättare: Lina Sandell
Översättning från Ellen H. Gates engelska text. Publicerad i Svensk söndagsskolsångbok 1908, som nr 257 under rubriken Hemlandssånger och senare i Sionstoner 1935 På Wikipedia finns en artikel om Jag vill sjunga en sång.


1.
Jag vill sjunga en sång om det saliga land,
Om det hem, där jag evigt skall bo:
Ingen bölja mer slår mot den fridfulla strand,
Ty hvar stormvind där lagt sig till ro,
Och se, Herren |:är när dem där inne!:|

2.
Detta hem är så skönt och i tron jag det ser
Och min Jesus det själf åt mig vann;
Ingen natt, ingen död skola möta mig mer,
Sedan lifvet i honom jag fann,
Ty han själf är |:det eviga lifvet.:|

3.
O hvad sångare där, o hvad harpor, hvad fröjd
På de gator af klaraste guld,
I de saligas hem på den soliga höjd,
Där min Jesus mig möter så huld,
Att mig kröna |:med seger och ära!:|

4.
Vid den härliga flod, ack, så klar som kristall,
Står ett träd, det beständigt är grönt;
Jag får äta dess frukt, och så lefva jag skall
Till Guds ära för evigt, hur skönt!
Må i tron jag |:hvar dag det besinna!:|

5.
O hvad sällhet jämväl att där möta en gång
Mina kära, som re'n gått förut,
Och med harpa i hand stämma in i den sång,
Som i himmelen aldrig tar slut
Till hans ära, |:som sitter på tronen!:|

6.
Detta saliga hem är för dig och för mig,
O min broder, säg, är du ej glad,
Att vår Herre och Gud där oss väntar hos sig
I den strålande gyllene stad,
Dit hvar timme |:som flyr oss ju närmar?:|