Hoppa till innehållet

Jesus är min vän den bäste

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Jesus är min wän den bäste
av Jakob Arrhenius
Ursprungstexten diktad 1691. Publicerad i Svensk söndagsskolsångbok 1908, som nr 192 under rubriken Guds barns trygghet. Nr 120 i 1937 års psalmbok och Psalmer för bruk vid krigsmakten 1961. Texten bygger på Romarbrevet 8:31-39.På Wikipedia finns en artikel om Jesus är min vän den bäste.1.
Jesus är min wän den bäste,
hwilkens like aldrig är;
skall jag då så med de fleste
öfwergifwa honom här?
Ingen skall mig kunna skilja
ifrån den, mig har så kär:
en skall wara begges wilja,
alltid här och ewigt der.

2.
Han har döden för mig lidit,
ingen skall fördömma mig:
hos sin Fader för mig bedit,
det mig gagnar ewiglig'.
Ho är då, som will förklaga,
den han sjelf utkorat har?
Ho will ifrån honom draga,
den han har i sitt förswar?

3.
Jag är wiss och derpå liter,
hwarken lifwet eller död
mig ifrån min Jesu sliter:
englar, höghet eller nöd,
djuphet eller annat mera,
ware kommand' eller när,
skall mig från Guds kärlek föra,
som i Jesu Christo är!