Johan Jacob Tengström

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Georg August Wallin
Johan Jacob Tengström
av Zacharias Topelius
Adolf Ivar Arvidsson  →
Ingår i diktverket Ljungblommor. Diktad i april år 1858 och framfördes av Tengströms studenter vid grafven den 15 April. På Wikipedia finns en artikel om Zacharias Topelius.


»Än över tidens mörka vågor»
som klippor Auras minnen stå.
Dess tempel grusades i lågor,
dess gamle kämpar hädan gå.
Den gamla tiden är förgången,
dess sista höstlöv falla av;
men våren, kärleken och sången
strö friska blommor på dess grav.

Välsignad vare du, som troget
arbetat för ditt fosterland
och helgat ädelt, redoboget
åt ljusets verk din varma hand;
välsignad ock för hvad du mistat!
Med djupt begråtne söners namn,
o fader, du ditt minne ristat
i fosterlandets trogna famn.