Ju större kors, ju bättre kristen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ju större kors, ju bättre kristen
av Benjamin Schmolck
Det tyska originalet av Schmolck diktat 1715. Den svenska översättningen gjord av Johan Åström 1814. Den första versen bearbetad av Carl Axel Torén 1889.

1. Ju större kors, ju bättre kristen.
    Som guld ur degeln renat går,
    Så ock i lidandet och bristen
    Vår tro alltmer sin luttring får,
    Till dess hon glad bekänna kan:,
    Den Herren älskar agar han.

2. Ju större kors, ju mera trogen:
    I stormen stadgas ekens rot.
    Du blir alltmer för himlen mogen,
    Med korset buret utan knot;
    Ju mera under korset böjd,
    Dess mera över jorden höjd.

3. Ju större kors, ju mera brinner
    Din kärleks låga ren och skär.
    Den tår som från ditt öga rinner
    På trones lampa oljan är.
    I högsta nöd din bäste vän
    Du finner uti himmelen.

4. Ju större kors, dess flera böner,
    Ju mera bön, dess mera nåd.
    Ju mörkare du jorden röner,
    Dess ljusare blir himlens råd.
    Ju mindre stöd dig världen ger,
    I Gud du äger det dess mer.

5. Ju större kors, ju mer blir döden
    För dig en ljuv och säker hamn
    Mot olycksstormarna och nöden:
    Förlossning är hans rätta namn.
    På graven korset ställs till slut
    Till tecken, att du lidit ut.

6. Så vill jag, Jesu, korset bära
    Med tålamod i dina spår.
    Att följa dig är högsta ära,
    Och korsets väg till himlen går.
    Den trycktes suck av dig är hörd,
    Och tårars säd blir glädjens skörd.