Kom, käre broder, kom

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kom, käre broder, kom
av Lasse Lucidor
Dryckesvisa. På Wikipedia finns en artikel om Lasse Lucidor.

Kom, käre broder, kom
och låt oss denna dag
dricka friskt i detta lag,
uti lust och behag
driva bort hjärtegnag!
Sa, lät glasen gå runtom:
Vad hjälper att man daglig låter, gråter?
Bort pust, kom lust med must
av öl och vin! Ett svin
som är i dag i lag med oss ogin!

Vem ger oss större kupp?
Dräng, fort! Fort, skölj ett glas,
pojke, snart — ell' du får bas!
Bödlen må vara mas:
Kom nu, nu vill vi tas,
intill allt r druckit upp.
Den, som för ett glas, stop, kannor, bolkar skolkar,
han må fritt gå — och trå
han som med den blir vän!
Lät si, att I som jag i lag är män!

Hvi sitter du så tyst,
liksom du had' ej mål?
Drick hin lilla flickans skål
som bor i nästa gål!
Sjungom med lustigt skrål!
Se — han glaset haver kysst!
Sa! Sa! Så mått man glasen luta, ruta:
Vet hut, drick ut! Din trut
uppå min ed tål ved.
Din svälg och bälg är tämlig vid och bred.

Värd, given hit tobak!
Hvi står I som ett lamm,
vet I varken hut ell' skam?
Gån och ge'n pipor fram!
Vilom oss från vårt glam,
så får ölet bättre smak,
när vi föörst två, tre pipor röka, smöka.
Rätt så, tänd på! Lät gå
med bäste mak! Stor sak
att rök och smök står töckn-lik upp i tak.

Vipp! det är fullt, gutår!
Vem svarar tri på ra'?
Vill här ingen säga ja?
Tack min bror, det var bra!
Rundadinelulla!
Allt är ute till en tår.
Se naglen! Så mått var till pricka dricka.
Skänk i för tri! Var si
att rätt blir gjort, var fort,
bort spel, krakel, bort tärning, bräd och kort!

Si käre, si, si, si
hur ljuvligt vinet ler,
hur det spritter opp och ner!
Drick, drick mej till, jag ber,
fem, sex, sju eller fler!
Me'n jag kan stå, står jag bi,
fast buken (det jag lell ej ämnar( rämnar.
Res opp din kropp, säj topp!
Stöt glas och stop ihop,
kom, kom, drick om! Den bortgår är en glop.

Du dricker som en dräng!
Och den ej svara kan
som en ärlig svensker man
utan är en jungfru grann,
Ty vi vill ingen, som vill buga, truga.
Drick rätt, bliv mätt! Vårt sätt
är såleds fatt och satt,
att han, som kan ej dricka, bjud god natt.