Kommen bröder, nu vi tåga

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kommen, bröder, vi nu tåga
av Otto Alfred Ottander
Ur Herde-Rösten 1892. På Wikipedia finns en artikel om Kommen bröder, nu vi tåga.


1.
Kommen, bröder, vi nu tåga
Upp till Sions helga stad!
Kommen alla till att skåda
Synen uppå Golgata!
|:Kom och se Guds Lam, som bär
Verldens synd — vår Frälsare det är!:|

2.
Se Han lider, se Han blöder!
O, hvad qval i denna stund!
Tänk hur varmt hans kärlek glöder;
Han ger röfvaren miskund
|:Handlar se'n på detta vis;
Röfvar'n tages med till Paradis:|

3.
Samme Jesus du och hafver,
Samme Jesus än i dag.
Han har, såsom "Evig Fader",
Icke ombytt sinnelag.
|:Du har samma nåd och rätt;
Jesus handlar än på samma sätt:|

4.
Du kan tydligt nu erfara,
Huru varmt han älskar dig,
Huru kär du måste vara,
Då för dig Han offrar sig.
|:Här din himmel nu du ser —
Säg, hvad kan du nån'sin önska mer?:|

5.
Gud ske lof för denna gåfva!
Större aldrig tänkas kan.
Kommen men'skor för att lofva,
Lofva högt vår Gud, vårt Lam!
|:Som har offrat sig för oss!
Vi nu evigt slippa att förgås:|