Krigssång (P.D.A. Atterbom)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Krigssång
av Per Daniel Amadeus Atterbom
Ur Iduna, fjärde häftet, 1813. Tonsatt av J.C.F. Haeffner.


Samlens, Bröder, kring frihetens fana,
Den höga Swea wåra swärd begär!
Modren kallar; på hjeltarnes bana
Hon tacksam räknar sina barns gewär.
Skola slafwens band
Fjettra jernets land?
Till kamp, Bröder! Blod ger Nordens stjena glans.
Fädrens skymfade skuggor oss mana
I stridens larm med segrens krans.

Mäktigt brusar ur Gauthiods ekar
Den storm, som rensa skall den mulna jord.
Kraften hwälfwer i krigiska lekar
En sköldeborg omkring sin gamla Nord.
Gäckar Söderns dwärg
Wåra helga berg?
Till kamp, Bröder! Blod är lifwets rosenfärg.
Tidens slummer hwart hjerta förwekar;
Bland wapnen drickes lejonmärg.

Ödets domar ur skyarna ila.
Men endast trälen för dess åska skyr:
Hemskt mot weklingar dödarna smila,
De fly blott undan den, som dem ej flyr
I CARL JOHANS spår
Sweas Engel går:
Till kamp! Ärans sol skall purpra wåra fjäll:
Sköna lott, om wi falla, att hwila
Som Göther under runans häll!