Kritik

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kritik
av Anna Maria Lenngren
I Samlade skaldeförsök, en utgåva från 1890, anges att denna dikt är Från skaldinnans senare år.


»Hvad fan är det?» - skrek pastor Fadd
Och njöt i makligt lugn den läckra morgonkosten,
I sidennattrock hemmastadd, -
»Hvad fan står det för strunt i Posten?
»Har Satan åter makt med detta gamla blad?
»Det tycktes på en tid ej arta sig så illa,
»Gaf bara tidningar åt land och hufvudstad,
     »Malis i ingen enda rad‚
     »Och höll sig fredligt, fromt och stilla.
»Skall ondskan der på nytt sitt hufvud resa opp?
»Satiren trodde jag af djefvulen uppsluken:
»Men se! Står icke jag precis från tå till topp,
     »I dag lifs lefvande på duken!
     »Belackarn! - Ja, det blir dervid
»Skall straffas - flydde han till Shetland, till
Minorea,
»Jag skriker det så högt, som mina lungor orka.
     »Är det en vers i denna syndatid?
     »Är det ett skämt i denna svåra torka?»