Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Agnes Sofia Charlotta Janson

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Carl Gustaf Rydgren
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Agnes Sofia Charlotta Janson
Erik Johanson  →


[ 168 ]

Agnes Sofia Charlotta Janson, sedan Fru Fischer. K. T:ne 1 juli 1883—30 juni 1885. K. T. 24 sept. 1898 (vid första symfonikonserten i nya operahuset).

Född i Stockholm den 20 juni 1861 (dotter af muraren Per Adolf Jansson och Johanna Maria Lund). Från barndomen begåfvad med en god röst och ett fint musikaliskt öra, väckte hon redan vid sitt inträde i musikkonservatoriet de bästa förhoppningar om sig. Hennes första lärare i sång blef Julius Günther. Sedan hon genomgått konservatoriet fick hon debutera på Kungl. Stora Teatern den 30 april 1883 som Azucena i »Trubaduren», hvarefter hon från 1 juli samma år erhöll fast engagement vid operascenen. Bland de mera framstående roller som hon under sin tvååriga anställning där utförde må för öfrigt nämnas: Amneris i »Aida», Fidés i »Profeten», Bera i »Harald Viking» och Bergadrottningen i »Den bergtagna». År 1885 begaf hon sig till London, där hon studerade vid Royal Academy och för professor Randegger. I London uppträdde hon första gången tillsammans med Christine Nilsson på en välgörenhetskonsert i Albert Hall och medverkade äfven sedermera vid de stora konserterna i världsstaden. Längre fram gjorde hon åtskilliga konsertresor såväl i Europa som i Nord-Amerika. Ännu en gång uppträdde hon emellertid i Stockholm, nämligen den 24 sept. 1898 vid den första symfonikonsert som gafs i nya operahuset; hon sjöng då sånger af uteslutande svenska tonsättare. År 1901 företog hon en konsertturné i Australien. Där ledde hennes uppträdande till en inbjudan från universitetet i Melbourne att bli professor i sång vid dess konservatorium, hvilken befattning hon ännu (1918) innehar.

År 1896 ingick hon äktenskap med d. v. svensk-norske vice konsuln i Alloa i Skottland Andreas Morten Hammer Fischer.