Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Anna Helena Mathilda Sandberg

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Gurli Lublin
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Anna Helena Mathilda Sandberg
Georg Victor Sandstedt  →


[ 162 ]

Anna Helena Mathilda Sandberg, sedan fru Kinmanson. K. T. 1 juli 1860-30 juni 1863. K. T:ne 1 juli 1863-30 juni 1887.

Född i Stockholm den 12 nov. 1842 (dotter af skomakaremästaren Olof Gustaf Sandberg och Anna Katarina Westling). Elev vid baletten 1 jan. 1856 och vid dramatiska scenen 1 juli 1857, erhöll hon efter tre år fast anställning. Hon var under sin 27-åriga teatertid en god och mycket använd kraft med en anmärkningsvärd förmåga af karakteristik, och inom subrettfacket var hon förträfflig. Hennes sceniska verksamhet var synnerligen omfattande såväl inom det stora skådespelet, som inom det finare lustspelet, hvilket var hennes egentliga fack och »där hennes eleganta figur och förmåga af pointerad konversation gjorde henne till själfskrifven arftagerska af fru Zelma Hedins repertoar». Bland hennes förnämsta roller må nämnas: Ophelia i »Hamlet», Christina i »Torkel Knutsson», Leonie i »Markis de Villemer», Fru Cecile i »Notarien Guerin», Clarisse i »Drottningens gemål», Camille i »Familjen Benoiton», Julie i »En autograf», Charlotte Béguin i »Min hustrus andre man», Julie i »Nya garnisonen», Grefvinnan i »När damerna föra krig» och Fru Fourchambault i »Familjen Fourchambault». Hon dog i Stockholm den 30 juli 1909. - Gift den 5 jan. 1874 med tygskrifvaren vid Svea artilleriregementes tygstat, s. m. tygförrådsförvaltaren Selfrid Algusto Calido Kinmanson (känd som cn särdeles produktiv författare och bearbetare för scenen, född 17 jan. 1849, död 17 dec. 1911).