Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Bror August Palme

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Alma Maria Isabella Göthlin
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Bror August Palme
Eva Gustafva Axelina Swensson  →


[ 182 ]Bror August Palme. K. T:ne 1 juli 1885—30 juni 1888. K. Dr. T. 1 juli 1888—30 juni 1898. Dr. T. 1 juli 1898—30 juni 1907. Nya K. Dr. T. från 1 juli 1907.

Född i Kalmar den 18 dec. 1856. Föräldrar grosshandlaren Johan Theodor Palme och Olavia Cecilia Mariana Ohlsson. Han flyttade till Stockholm 1868, gick 1874 från gymnasium till K. Teaterns elevskola men stannade där endast två månader, hvarefter han fick anställning vid Stjernströms Nya Teater, där han först fick den unge prins Gustaf Adolfs roll i »Siri Brahe och Johan Gyllenstjerna» och därefter spelade Schiller i »Kadettskolan i Stuttgart», Torolf i »Kämparne på Helgoland», Johan Fleming i »Daniel Hjort», Abilgard i »Engelbrekt och hans dalkarlar» m. fl. Vid Nya Teatern stannade han till 1878, återvände dit 1879 efter ett spelår vid Svenska Teatern i Helsingfors, stannade till våren 1880, var sedan under tre månader anställd vid fru Littmarcks sällskap och kom i december till Emil Hillbergs trupp i Göteborg. Vid Stora Teatern därstädes stannade han under Frans Hedbergs och Lorentz Lundgrens direktörstid intill 1885, då han på samma gång som Oscar Bæckström fick engagement vid Kungl. Dramatiska Teatern i Stockholm. Under ungdomsåren hade han företagit upprepade studieresor till kontinenten, hade besökt Berlin fyra somrar, Wien två och Paris en.

Bland hans förnämsta roller i Göteborg voro Bengt Lagman i »Bröllopet på Ulfåsa», Figaro i »Figaros bröllop» (Beaumarchais’ komedi), titelrollerna i Mäster Olof, Ambrosius, Ruy Blas, Othello, vidare André i »Dora», Paul i »De onyttige», Hjalmar Ekdal i »Vildanden», vid dess första uppförande i Göteborg den 5 maj 1885 och Hamlet, vid hans afskedsrecett, den 29 maj samma år. I besittning af en behaglig sångröst kunde han äfven reda sig i operettroller; hans bästa prestation på detta område var titelrollen i »Tiggarstudenten». Bland hans andra sångroller voro Bellamy i »Villars dragoner» och Mossul i »Konung för en dag». På den kungliga scenen blef Hjalmar Ekdal hans första roll, därefter följde Ambrosius, grefve André i »Denise», Erik XIV i »Kung Erik» (på Stora Teatern) och våren 1886 Tygesen i »Geografi och kärlek». Under de följande åren framställde han prinsen i »Det var en gång», Hans Kampe i »Det nya systemet», Rosmer i »Rosmersholm», [ 183 ]titelrollen i Clavigo, Roger de Céran i »Sällskap där man har tråkigt», Ernesto i »Galeotto», Helmer i »Ett dockhem», Lyngstrand i »Frun från hafvet», Robert Heinecke i »Ära», Falk i »Kärlekens komedi», Ernesto i »Järn och blod», Finn Hals i »Kung Midas», löjtnant Wärn i »Moln», Ruy Blas, Ferdinand i »Kabal och kärlek», Karudatta i »Vasantasena», apotekaren i »Krig i fred», Neipperg i »Madame Sans-Gêne», Omar i »Talismanen», Percinet i »Romantik», Romeo i »Romeo och Julia», Bellman i »På gröna lund», Gringoire, Maurice i »Brott och brott», Egmont (på Stora Teatern), Elis i »Påsk», Den okände i »Till Damaskus», Karl XII i Strindbergs skådespel, Anselmo Barbadico i »En veneziansk komedi», Petruchio i »Så tuktas en argbigga», titelrollen i »Giorgione», Ejbæk i »Äfventyr på fotvandringen», grosshandlar Holm i »Far och son», Tellheim i »Minna von Barnhelm», hertigen af Albanien i »Kung Lear», prins Karl i »Karin Månsdotter» m. fl.

På nya Dramatiska Teatern har han bl. a. utfört följande roller: Leicester i Schillers »Maria Stuart», prosten Hall i »När det unga vinet blommar», Sten Sture i »Siste riddaren», Bertrand de Mauret i »Eldprofvet», Bellman i »En afton på Tre liljor», Raymond i »Sällskap där man har tråkigt», Théophile Vernet i »Kärleken står på vakt», Per Ennius i »Bror och syster», Jean i »Fröken Julie» (som han förut spelat som gäst i landsorten), Kejsaren i »Androkles och lejonet», Adolf i »Fordringsägare».

Han erhöll den 1 dec. 1897 »Litteris et artibus» och blef den 6 juni 1917 riddare af Vasaorden.