Hoppa till innehållet

Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Carl Johan Sjöberg

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  I första delen upptagna
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Carl Johan Sjöberg
Leonard Labatt  →


[ 9 ] Carl Johan Sjöberg. K. T:ne 1 juli 1866—1876(Sjöberg kom till Kungl. Teatrarne 1863 men blef först 1866 engagerad på stat.).

Född i Stockholm den 22 juni 1811 (son af handlanden Erik Sjöberg). Elev vid Kungl. Teatern 1828—30 och blef därefter anställd vid Carl Wildners sällskap, hvilket om somrarne spelade på Djurgårdsteatern. Barndomsvän med Jenny Lind samt mycket musikalisk, bibringade han henne de första lektionerna i tonträffning. Från Wildner kom han till Carl Wilhelm Westerlunds sällskap, som uppträdde endast i Finland, därefter till O. U. Torsslows, F. Delands, C. G. Hesslers och E. Stjernströms sällskap, hvarefter han anställdes vid de kungliga teatrarne. I yngre dagar hade han i landsorten varit en mycket användbar komiker, som bl. a. hos Fredrik Deland spelat tobakshandlaren Formon de Longetour i den franska komedien »Salamandern», förebilden till Frans Hedbergs »Fregattkaptenen», men efter sin anställning vid den kungliga scenen fick han nöja sig med mera anspråkslösa uppgifter, sådana som t. ex. värdshusvärdens lilla roll i »Fregattkaptenen» och källarmästaren i Wimmerby i »Ett resande teatersällskap».

Såsom enskild person var Sjöberg ansedd som en synnerligen redbar och aktningsvärd man. Han afled i Stockholm den 8 juni 1876. — Gift i Uleåborg den 22 dec. 1836 med änkefru Maria Christina Wilhelmina Winge, född Laurent (född i Stockholm den 1 aug. 1808, död i Stockholm den 27 febr. 1880; hon var dotter af skådespelaren Jean Baptiste Laurent och hans hustru i första giftet, Anna Christina Åberg; efter sin första hustrus död gifte Laurent om sig med Brita Catharina Cederberg, hvilket äktenskap upplöstes genom skilsmessa; denna senare blef sedermera omgift med Nils Wilhelm [ 10 ]Almlöf i dennes första gifte och moder till Knut Almlöf). Maria Laurent, sedermera fru Sjöberg, hade förut varit gift med skådespelaren Carl Gustaf Winge och var såsom fru Winge den förnämsta kvinnliga sujetten hos den genom August Blanche odödliggjorda teaterdirektören Sjövall under dennes ettåriga direktörskap i Finland 1830—1831 (i Sverige hade Sjövall aldrig eget sällskap).