Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Förord, andra delen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Register
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910
av Johannes Svanberg

Förord
Sceniska konstnärer 1866-1888  →


[ 4 ]

Förord.

Det välvilliga mottagande, som detta arbetes första del rönte vid utkommandet till julen 1917, inger mig förhoppning att äfven denna andra del skall väcka intresse.

Den nu föreliggande andra delen omfattar spelåren 1866—1888, d. v. s. de år Erik af Edholm, Henrik Westin och Anders Willman stodo i spetsen för de förenade kungliga teatrarne. År 1888 var dessutom ett märkesår i den kungliga teaterinstitutionens historia, så till vida att de båda teatrarne då upphörde att stå under gemensam styrelse och förvaltning. Nämnda år tog nämligen Staten helt och hållet sin hand ifrån de kungliga teatrarne. Den lyriska scenen öfvertogs från 1 juli 1888 på entreprenad af hofkapellmästaren Conrad Nordqvist och den dramatiska jämväl på egen risk af en association med skådespelaren Gustaf Fredrikson som direktör.

Att undvika fel i ett arbete så fullt af data och detaljuppgifter som detta torde vara omöjligt. Dessa har jag emellertid sökt att rätta i de »Tillägg och rättelser», som återfinnas i slutet af denna del.

Utgifvaren.