Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Maximiliana Theodolinda Röske-Lund

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Per Anders Johan Willman
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Maximiliana Theodolinda Röske-Lund
Bertha Carolina Mathilda Bock  →


[ 139 ]

Maximiliana Theodolinda Röske-Lund, född Röske. K. T. 1 juli 1856—30 juni 1862. K. St. T. gästspel 8—19 juni 1868, 3 g.

Född i Stockholm den 3 juni 1836 (dotter af sergeanten Johan Henrik Röske och Anna Nystedt). Elev den 1 nov. 1852, hvarunder hon åtnjöt sångundervisning för Günther. Under sin sexåriga anställning vid Kungl. Teatern utförde hon bl. a. följande operapartier: Pamina och Nattens drottning i »Trollflöjten», Agatha i »Friskytten», Grefvinnan i »Figaros bröllop», Elvira och Zerlina i »Don Juan», Adalgisa i »Norma», Valentine i »Hugenotterna», Leonora i »Stradella», Bertha i »Profeten», Elvira i »Ernani», Mathilda i »Wilhelm Tell» och Isabella i »Robert». Efter sin afgång från Kungl. Teatern uppträdde hon på åtskilliga tyska operascener och var bl. a. anställd vid Stadtteatern i Stettin 1863. Uppträdde i Breslau 1867 med stort bifall som Donna Anna i »Don Juan», Leonora i »Trubaduren» och Elisabet i »Tannhäuser» m. fl. I juni 1868 uppträdde hon som gäst å Kungl. Stora Teatern såsom Donna Anna, Leonora i »Trubaduren» och Selika i »Afrikanskan». I början af 1870-talet engagerad vid Kungl. Operan i Berlin. 1874—77 var hon anställd vid den af Ludvig Josephson upprättade operan vid Kristiania Teater, hvarefter hon under första halfåret 1878 var engagerad som primadonna vid svenska operan i Helsingfors. År 1885 uppträdde hon vid fru Mattis Lundströms operasällskap på Tivoliteatern i Kristiania. »Fru Röske-Lund hade en både till omfång och styrka betydande sopranstämma, som hon behandlade med öfverlägsen artistisk förmåga, och hennes föredrag utmärkte sig alltid genom dramatiskt lif, värme och färg». Hon afled i Köpenhamn den 7 juni 1895. — Gift den 21 apr. 1860 med oboisten i Hofkapellet Emilius Lund (född i Köpenhamn den 5 juni 1830, anställd i Kungl. Hofkapellet 1857-1862, död den 6 april 1893). [ 140 ]