Hoppa till innehållet

Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Rättelser och tillägg

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Elsa Elfrida Margareta Stenhammar
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Rättelser och tillägg
Register  →


[ 211 ]

Rättelser och tillägg.

[I Wikisource-upplagan är dessa rättelser redan införda i texten.]


Första delen.
Sid. 14, r. 5 står 1869, läs 1868.
» 52, skall stå 8 sept. 1896—
» 56, Frans Hedberg är född 1828.
» 57, r. 11 nedifrån står 1863, läs 1862.
» 110, r. 2 står Fru Ström, läs Fru Page.
» 143, r. 10 står Köpenhamn, läs Fredensborg.
» 149, r. 15 nedifrån: Wolfram utgår.
» 158, r. 20. Fru Michaeli var den första, som på Kungl. Teatern utförde Bertas roll i »Nürnbergerdockan».
» 202. Amanda Taube död i Stockholm den 24 jan. 1919.


Andra delen.
Sid. 9. Sjöberg kom till Kungl. Teatrarne 1863 men blef först 1866 engagerad på stat.
» 26. Thérèse Björklund död i Stockholm den 27 maj 1918.
» 59. Helga Franckenfeldt död i Göteborg den 28 juni 1918.
» 123. E. Hillberg var anställd vid K. Dr. T. intill sommaren 1918. Under den följande spelterminen uppträdde han som gäst i »Sanna kvinnor», som Johan Ulfstjerna, i en ny roll, Achille Cortelon i »Toto», samt på sin afskedsrecett den 21 mars 1919 som Birger Jarl i »Bröllopet på Ulfåsa».