Ledd av nattens bleka stjärnor

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ledd af nattens bleka stjärnor
av Emil Gustafson
Ur Hjärtesånger 1895 (nr 3), 5:e upplagan. Texten grundade författaren på Johannes 3. På Wikipedia finns en artikel om Ledd av nattens bleka stjärnor..


Alternativ 1.

Under titeln Den nya födelsen.

Alternativ 2.

Under titeln En rådsherre

1.

Ledd af nattens bleka stjärnor
Nikodemus smyger sig
Till den store lärarns fötter
Ifrån dogmers dunkla stig.
Till dess morgondagen grytt,
Ty en hemlig aning säger,
Att han måste födas födas på nytt.

1.

En rådsherre kom till Jesus en natt
att fråga om frälsningens dyrbara skatt
och Mästarens svar till oss ljuder ännu:
"Nu födas måste DU!"

Kör:

Du måste bliva född på nytt,
Du måste bliva född på nytt,
Ja, sannerligen, sannerligen säger jag dig:
Nyfödas måste Du!

Kör:

Du måste bliva född på nytt,
du måste bliva född på nytt
Ja, sannerligen, sannerligen säger jag dig:
"Nu födas måste Du!"

2.

Och till mästaren han säger:
"Mästare, jag ser och hör,
Att du är af Gud, ty ingen
Gjort de tecken, som du gör." —
"Soluppgången utaf höjden
Öfver dödens ängder grytt;
Men vill någon se Guds rike,
Ack, han måste födas på nytt" —

2.

Oh, människobarn hörsamma de bud
som allvarligt utgavs av Herren vår Gud.
Oh, lyssna till Ordet, det talar just nu
Nu födas måste Du!

3.

"Huru kan en mänska födas,
Då hon gammal vorden är?
Aldrig kan hon åter ingå
Uti moderlifvet här?" —
"Nej, det är ett verk af Anden,
Döden uti lif förbytt;
Sannerligen, jag dig säger,
Att du måste födas på nytt!"

3.

Du som tänker hinna himlen en gång
och sjunga bland helgon de saligas sång
Om Du skall få livet så heter det ju
Nu födas måste Du!

4.

Så förvånad Nikodemus
Frågar:"Hur kan detta ske?" —
"Käre vän, vet du ej detta
Och är folkets lärare!
Tro mig, Nikodemus, tro mig
Och ditt hela hjärta gif!
Hvar och en som tror på Sonen
Hafva skall evinnerligt lif."

4.

I Himlen Du har någon älskad kanske
som väntar vid porten att åter dig se
Tag varningen Frälsaren sänder dig nu
Nu födas måste Du!