Lovsång till Bacchus

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Lofsång till Bacchus
av Anna Maria Lenngren
Visa diktad 1790. Tonsatt av Dupuy


Bröder, se bålen den fröjdas och röker –
Höj om för Bacchus vår glädtiga ton!
Se hur han vänligt och mildt oss besöker,
Skänker oss glädjen i rack[1] och citron.

Aldrig hans dyrkan ett hjerta bedrager:
Alltid han varit de dödliges vän.
När han förnuftet dem stundom betager,
Ger han dem ruset och nöjet igen.

Drufvorna skänktes att friden befrämja –
Bacchus bär afsky för härjande stål.
Konungar jemt skulle lefva i sämja,
Om blott som oftast de tömde en bål.

Hymen skall alltid hans välde besanna –
Svartsjuka griller han lyckligt förströr:
Mannen, som gnuggade harmsen sin panna,
Blind och förnöjd med sitt öde han gör.

När i förtviflan för kärlekens nycker
Ynglingen våldsamt vill slita dess band,
Bacchus pistolen ifrån honom rycker,
Ger honom glaset i stället i hand.

Vinet i tankarna dristighet föder,
Sätter vår bildning i gladare skick –
Hvad blefve af våra rimmande bröder,
Om icke Bacchus åt dem ropte: »Drick!»

Lyckliga känslor hos gubben han tänder,
Ungdomens blomster på kinderna strör,
Tanken så lifligt på kärleken vänder,
Hjertat så böjligt för skönheten gör.

Sjungom då enigt vår Bacchus till ära —
Erkännom honom bland gudarne störst!
Måtte sin nektar han jemt oss beskära,
Fröjda vårt hjerta, förlänga vår törst!

Karl Warburgs fotnot i Samlade skaldeförsök, 12:e upplagan 1890[redigera]

  1. Rack: äldre benämning på arack.

Externa länkar[redigera]

På Projekt Runeberg finns noterna till melodin.