Mall:Ditto/dok

Från Wikisource, det fria biblioteket.

Användning[redigera]

Denna mall lägger in ett tomrum med samma längd som en modellsträng, med en andra sträng centrerad i mellanrummet (vanligen ett "ditto" symbol, dvs. "„".)

Parametrar[redigera]

 • 1: modellsträng (används enbart för att avgöra storleken på mellanrummet; inget standardvärde.)
 • 2: Valfritt. Visningssträng, centrerad i mellanrummet. Standardvärde är .
 • 3 eller align: Valfri parameter för att justera visningssträngen. Alternativ är:
  • l eller left
  • r eller right
  • j eller justify
  • c eller center (standardvärde).
 • overflow: Valfri parameter för att styra hur visningssträngen ska flöda över utrymmet för modellsträngen. Alternativ är:
  • h eller hidden
  • v eller visible (standardvärde).
 • tooltip: Valfri parameter för att visa modellsträngen i tooltip för visningssträngen. Alternativ är:
  • on
  • (standardvärde).

Exempel[redigera]

<poem>
I januari från 3 i 1881 till 19 i 1883 och 1888.
{{ditto|I|}} {{ditto|januari|februari|l}} {{ditto|från}} 1 {{ditto|i}} 1870 {{ditto|till}} 18 {{ditto|i}} 1868 och 1884.
{{ditto|I|}} {{ditto|januari|mars|l}} {{ditto|från}} 2 {{ditto|i}} 1892 {{ditto|till}} 20 {{ditto|i}} 1874.
{{ditto|I|}} {{ditto|januari|april|l}} {{ditto|från}} 1 {{ditto|i}} 1861 {{ditto|till}} 13 {{ditto|i}} 1868 och 1870.
{{ditto|I|}} {{ditto|januari|maj|l}} {{ditto|från}} 0 {{ditto|i}} flera år till 5 i 1867, 1886, och 1892.
{{ditto|I|}} september från inga i flera år till 2 i 1864 och 1878.
{{ditto|I|}} {{ditto|september|oktober|l}} {{ditto|från}} {{ditto|inga i flera}} {{ditto|år}} {{ditto|till|}} 7 {{ditto|i}} 1863.
{{ditto|I|}} {{ditto|september|oktober|l}} {{ditto|från}} 1 i flera år till 13 i 1888.
{{ditto|I|}} {{ditto|september|oktober|l}} {{ditto|från}} 2 i 1884 till 17 i 1890.
</poem>

Visas som:

I januari från 3 i 1881 till 19 i 1883 och 1888.
I januarifebruari från 1 i 1870 till 18 i 1868 andoch1884.
I januarimars från 2 i 1892 till 20 i 1874.
I januariapril från 1 i 1861 till 13 i 1868 och 1870.
I januarimaj från 0 i flera år till 5 i 1867, 1886, och 1892.
I september från inga i flera år till 2 i 1864 och 1878.
I septemberoktober från inga i flera år till 7 i 1863.
I septemberoktober från 1 i flera år till 13 i 1888.
I septemberoktober från 2 i 1884 till 17 i 1890.