Hoppa till innehållet

Mall:PD-katalog

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Detta verk består av en sammanställning av uppgifter i en katalog, tabell eller liknande som inte anses uppnå verkshöjd. Enligt § 49 i upphovsrättslagen (URL) har sådana verk ett begränsat "katalogskydd" vilket sträcker sig 15 år efter publicering. Då detta verk publicerades före 2009 har detta upphört i detta fall.