Martinas bok

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Martinas bok
av Esaias Tegnér
Vers skriven som förord till friherrinan Martina von Schwerins (1809–1839) postumt utgivna bok Småsaker af en nybegynnare.


Hvad hon tänkte, hvad hon diktat,
Har hon här för verlden biktat;
Få blott visste, att och hur hon skref.
Hennes värde, huru stort och gifvet,
Gick med snällpost genom lifvet
Som ett ouppbrutet bref. —
Djupa sinnen, allvarsamma,
Brinna helst med sluten flamma,
Osedd, blygsam, jungfruren.
Först se’n grafven med den stora frågan
Öppnat sig, då röjes lågan
Derutöfver med ett vänligt sken. —
Döm med vördnad. Den publiken,
Som hon sökte, bor i englars riken,
Och bland oss gick hon som deras bud.
Verldens vrånga dom försmår hon,
Ty, när detta läses, står hon
Inför Gud.

Källa: Esaias Tegnérs Samlade skrifter. Fjerde bandet