Minnespenningar öfver enskilda svenska män och qvinnor/Catharina Ulfsdotter

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Birgitta Birgersdotter
Minnespenningar öfver enskilda svenska män och qvinnor
av Bror Emil Hildebrand

Catharina Ulfsdotter
Sten Gustafsson Sture  →


[ 6 ]

CATHARINA ULFSDOTTER.

(S:ta CATHARINA).

Dotter af Lagmannen i Nerike, Riddaren Ulf Gudmarsson och Birgitta Birgersdotter (S. Birgitta). Född omkring 1336. Gift 1349 med Riddaren Eggert von Kürnen; Enka 1357; Död i Wadstena d. 24 Mars 1381. Kanoniserad 1479.

Radbandspenningar med S. Catharinas bild och namn, se under modren Birgitta Birgersdotter N. 11—13.

Catharina följde sin moder till Rom och till Kristi graf, hemförde hennes ben till Wadstena och återvände till Rom, för att utverka hennes kanonisation, men vann dock för tillfället ej mera än tillåtelse till benens skrinläggning. Sin öfriga lifstid använde hon att ordna och lifva modrens klosterstiftelse. Först 1479 förklarade Påfven Sixtus IV att Catharina skulle hållas helig i Sverige, Danmark och Norge.