Mitt sommarnöje (Sehlstedt)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Fjärilen
Mitt sommarnöje.
av Elias Sehlstedt
Höstqvitter  →
Ur Ny Illustrerad Tidning. 7 Juni 1873, N:o 23(183) Se digitalisering på ALVIN!


Mitt sommarnöje.


 Vid Brunnsvikens strand
 Och Barkarby-vägen
 En stuga belägen
 Mig tagit om hand.
 Der vistas och bor jag,
 I Brunnsviken ror jag
Och tjusas af skogar och blommande land.

Hör hvad det susar i gungande träden,
Der far en ekorre lättskrämd och skygg,
Böljande vaggar den mognande säden,
Löjan sig gassar på vågornas rygg.
 Foglarnas qväden
Klinga gudomligt bland surrande mygg.

 Mitt mosslupna tjäll
 Bland tallkrönta bergen
 Är ljusrödt till färgen,
 Som Stockholms kastell.
 Och blommor man satt der
 På gröna rabatter,
Och tallstrunt jag andas från morgon till kväll.

Nyligt utflyttad jag skådar nyfiket
Hän öfver viken från bergets altan.
Der ser jag Stallgårdens värdshus, utskriket
Fordom, då man ej vid lyx var så van.
 Der är Kräftriket:
Kräftorna tar visst bror Schubert från stan.

 Der skymtar en bit
 Af slottet vid Haga.
 En skogsväg vi taga,
 Så komma vi dit.
 Dit går jag, der mår jag:
 Af Ericson får jag
Förtjusande blommor från orangeri't.

Kors, hvad den Ericson är bra för Haga,
Han gör i blommor och planterar trän.
Aldrig på honom jag hört någon klaga,
Omtyckt och känd i rikets alla län.
 Nu skall han draga
Fjerran till Wien, och Gud vet se'n hvarthän.

 Der stranden vi se
 Af Tivoli Villa:
 Der mår man ej illa,
 Ty der bor Cadier.
 Jag det ej behöfver
 Utbreda mig öfver,
Ni någon gång varit der sjelfva kanske.

Gästfrihet äfven härute han visar,
Ej blott bekanta och vänner han ser.
Andra figurer han äfven bespisar,
Grymtande mammor med sköna manér.
 Hundrade grisar
Har han dessutom, om ej han har fler.

 Min väg är helt gin
 Om Grönstedt jag söker
 Och smuttar och röker
 En sort, som är fin.
 Berglund der går han
 Och dalkarlar slår han
I gästerna, medan de dricka hans vin.

Solen går ned och min tankegång stannar,
Annars kanske blef min visa för lång.
Mönstrat jag har mina närmaste grannar,
Hoppas, att ej jag har gjort dem förfång,
 Ingen mig bannar
Derför att fler ej få rum i min sång.

 Vid Brunnsvikens strand
 Och Barkarby-vägen
 En stuga belägen
 Mig tagit om hand.
 Der vistas och bor jag,
 I Brunnsviken ror jag
Och tjusas af skogar och blommande land.

E. S—dt.