När nattens ängel ljuv och blid

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
När nattens ängel ljuf och blid
av Nils Frykman
Text och musik av Frykman och publicerade i Andrew L. Skoogs sångsamling Ancora, 1901


1.
När nattens ängel ljuf och blid
Vid aftonklockans ljud
Mig hälsar mildt i kvällens frid
Med nådens glada bud,
Hur godt att då som barn få gå
Till Gud i stilla bön.
Och slumra in med roligt sinn'
I hvilans famn så skön!

2.
O Gud, som allt med vishet styr,
Jag äskar dina råd.
Haf tack för hvarje dag som flyr
Och all din rika nåd,
Som gör att jag fast arm och svag
Likväl alltjämt får bo,
I fridens tjäll och njuta säll
De goda barnens ro.

3.
Om ock min blick är skymd ibland
Af töcken på min stig,
Det klarnan likväl efter hand,
När jag ser upp till dig.
I kärlek än du agar den,
Som du till barn upptar,
Ty utan nöd och smärtans glöd
Ditt "guld" ej renadt var.

4.
När lifvets aftonklocka slår,
Och slutad är min strid,
Lik Simeon glad och nöjd jag går
Till Edens ljufva frid.
I lifvets land på ljusets strand,
Där inga stormar gny,
Med skaran all jag sjunga skall
En lofsång evigt ny.