Norrlänningens hemlängtan Romans

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Norrlänningens hemlängtan. Romans för en röst och Piano af Hanna Brooman.
av Elias Sehlstedt
Hanna Brooman (1809-1887). 1862, 1. utgåva 1839 i Musikaliskt Lördags-magazin Libris 21701210 Jfr http://carkiv.musikverk.se/www/fore2020/Brooman_H_Norrlanningens_hemlangtan.pdf
[ Omslag ]

Norrlänningens Hemlängtan.

Romans

för en röst vid Piano

af

HANNA BROOMAN

ANDRA UPPLAGAN

STOCKHOLM

Elkan & Schildknecht

Fredsgatan N:o 17.

Pr. 50 öre


[ 3 ]

NORRLÄNNINGENS HEMLÄNGTAN.

Andantino.Hanna Brooman.

 1.
Hvi längtar du åter till fädernas strand,
Mitt hjerta! Du slår så oroligt,
När barndomens minne dig hviskar ibland
Om hembygdens dalar förtroligt.

 2.
Hvad drömde du väl om den främmande jord,
Hvad sökte du fjerran i Söder?
Ack! sökte du hjertan? fanns det ej i Nord:
Hvar fann du väl trognare bröder?

 3.
Jag minnes min hembygd vid dånande flod,
Der molnen sig hvila på fjellet,
Der åldriga skogen mot der stormarna stod,
En grönskande sköld kringom tjället;

[ 4 ]

 3.
Förgäfves du ångrar den brännande lust
Som gäckande dref dig till främmande kust
Från enfaldens skogar och dalar.

Hvad diktade hoppet hvad ”brände din håg”
Hvad såg du i Söder som icke du såg
I enfaldens skogar och dalar.

Der lifvet var oskuld, der friden blott log,
När solen rann opp, eller nattvakan slog
I enfaldens skogar och dalar.

 4.
Väl sofver min fader, Det sjungande haf
Vid grönskande strand honom söfver.
Och björkarne gro kring den älskades graf
Och fläta sitt skugghvalf deröfver;
Men fädernetjellet, det blommar dock än
Och moder och vänner mig mana igen
Till enfaldens skogar och dalar.

 5.
Jag kommer, jag kommer väl fjerran ifrån
En gång till att famna er åter.
Dock — kanske för sent står den enslige son
Vid grafvarnes runor och gråter;
Och står då förskjuten, der älskad han var,
Och klagar vid mimnet af forntida dar
I enfaldens skogar och dalar.


E & S 93.

[ Baksida ]
SÅNGER FÖR EN RÖST

med accompagnement af Piano
utkomna hos
ELKAN & SCHILDKNECHT

STOCKHOLM
Fredsgatan N:o 17,

samt tillgängliga hos alla Herrar Bok- och Musikhandlare i Sverige och Finland.
Pris: R:dr öre
Berg, Fjerran i skog, Romans 35
Brooman, Hanna, Norrlänningens Hemlängtan, 2:a upplagan 50
Gade, Julsång, (Julklockorna) 50
Gumbert, Vill ingen af er foglar små? Romans 75
Mendelsohn-Bartholdy, På sångens lätta vingar 75
Norman, 8 Sånger (Stilla säkerhet, Svar, Salig död, Förargligt grannskap, Om vintern, Åt dig allena, Hvarest, Vår och kärlek.) 2
Offenbach, Orfeus i underjorden, kupletter 1
Pacius, Tvenne Sånger (Suomis sång, Soldatgossen) 2:a upplagan 75
Perlor bland folkvisor
N:o 1. Den jag i hjertat bär (från Thüringen), 2:a upplagan
N:o 2. En nejd i skönsta fägring, Engelsk Ballad.
N:o 3. Loreley.
N:o 4. Tyrolaren och hans barn.
N:o 5. Snart vännen är här, Neapolitansk Folkvisa, 2:a uppl.
N:o 6. Röda Sarafan, Rysk folkvisa.
50
Reissiger, Ziguenaregossen i Norden 50
Söderman, Värfningen, Dikt i sex sånger (Försmådd kärlek, Klagan, Värfningen, I striden, Afsked, Grafven.) 2
Trubadurens Dödssång  
Ullmann, Fyra nya sånger (Till henne.Vattenliljan.Stjernan.Skogens Sångare. 1 50
 

 
flerstämmiga Sånger.
Pris: R:dr öre
13 Duetter, af Gade, Josephson, Kücken, Mendelssohn, Norman och Taubert 3
Student-qvartetten, 30 Sånger för fyra mansröster af Abt, Gade, Geijer, Kjerulf, Kreutzer, Kücken, Marschner, Mendelssohn, Pacius, Schumann, Thunman m. fl. Partitur 1 50
Svenska National-Sångarnes Album. 12 Favorit-Qvartetter för fyra mansröster, Partitur 1
Sveriges herrliga Melodier, till begagnadet vid högre och lägre läroverk, satta i harmoni för två, tre och fyra stämmor af Abraham Mankell.    
  Tvåstämmiga sånger 1:sta häftet 25
  Trestämmiga  "  1:sta  " 25
  Fyrstämmiga  "  1:sta  " 25
   "   "  2:dra  " 25