Nu är min träldom slut

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Nu är min träldom slut
av Jane Catherine Bonar
Översättare: Clara Ahnfelt
Översättning av Jane Catherine Bonars engelska text Jesus is mine. Sionstoner 1889 nr 166 och 1935 nr 373. Också med i Lova Herren 1988. En alternativ översättning av Bonars text används i sång nr 257 i Hemlandssånger, 1891. Här ur Sionstoner 11:e upplagan 1909. Melodin är engelsk av Theodore E. Perkins. På Wikipedia finns en artikel om Jane Catherine Bonar.


1.
Nu är min träldom slut, Jesus är min.
Nu får jag hvila ut, Jesus är min.
Jag länge ej förstod
Rätt akta Jesu blod,
Fast han gjort saken god;
Nu är han min.

2.
Jag nu förstår Guds råd, Jesus är min.
Vi frälsas blott af nåd, Jesus är min.
I honom har jag frid
Midt under kamp och strid
Min korta pröfvotid,
Jesus är min.

3.
O, hvilken skatt jag fått, Jesus är min!
Det är så godt, så godt, Jesus är min.
Väl har jag daglig brist,
Men bördan har jag mist,
Ty den tog Jesus Krist,
Och han är min.

4.
Nog må jag fröjda mig, Jesus är min.
Helt mig han gifvit sig, Jesus är min.
Han, som mig löst en gång,
Han är min sol och sång
Midt under tidens tvång,
Jesus är min.

5.
Farväl med all min nöd! Jesus är min.
Välkommen ock, o död! Jesus är min.
Snart bor jag i Guds stad,
Ack, nåd i högsta grad,
Jag är så glad, så glad,
Jesus är min.

6.
Farväl med synd och lag! Jesus är min.
Välkommen, domedag! Jesus är min.
Välkommen, evighet!
Nu har jag säkerhet
Om evig salighet,
Jesus är min.

7.
Här och i himlens höjd Jesus är min.
Nämn mig ej annan fröjd, Jesus är min.
Han är min salighet,
Nu och i evighet
Hvilar min tro på det:
Jesus är min.