Hoppa till innehållet

Nu den stilla sabbat är

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Nu den stilla sabbat är
av Betty Ehrenborg-Posse
Psalm nr 93 i Svensk söndagsskolsångbok 1908 under rubriken Sabbatsdagen.


1.
Nu den stilla sabbat är,
Friden han till jorden bär;
Ljuvlig vila, helig ro
Före han nu till mitt bo!

2.
Tempelklockan ljuder skön,
Skaror samla sig till bön.
Där Guds skatter rikelig
Bäras fram av nåd till mig.

3.
Sedan jag mig sluter in
I den tysta kammar'n min
Och med bön rannsakar där,
Vad min helga ordet lär.

4.
Någon stund jag får ock gå
Till de kranka, ring, små,
Bringa dem ett glädjebud
Från barmhärtighetens Gud.

5.
Sist är mig den fröjd beskärd
Vila nu vid hemmets härd;
Blive all Guds kraft och tröst
Prisad där med samfälld röst!