Nyårsvisa

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Nyårsvisa
av Frans Michael Franzén
Diktad 1797.


Jag sitter i mitt fönster här
   Och ser på tidens å:
Den far och far, och lika när
   Är mig dess ström ändå.

Der dö väl många bubblor bort,
   Som glänste för min syn;
Men nya växa innan kort
   Med lika bild af skyn.

Och lika falska? — Ja, än sen!
   Låt bubblorna förgå:
Det ljus, de brutit, strålar än
   Och skall allt högre nå.

Jag sitter i min stillhet här
   Med handen mot min kind,
Och ser de nya segel der,
   Som svälla för sin vind.

Och mången köl, som nyss der for
   Så stolt med dån och skum,
Ur vägen nu i tysthet ror,
   Och ingen ser dess rum.

Säll den, som endast långt ifrån
   Betraktar verldens gång
Och gör sitt arbete i vrån,
   Med munterhet och sång.

Han vet ej af, att tiden går,
   Om ej i tornet der,
Och säger åt det nya år:
   Ha! är du redan här?

Ja, det är här det nya år
   Som tänder Sverges hopp:
Hvar dag på himlen högre står
   Den unga solen opp.

Tills ljus och värma på en gång
   Den väckta säden får,
Och hamnens stoj och lundens sång
   Förkunna: det är Vår.