O du nådens rika källa

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
O du nådens rika källa
av Robert Robinson
Översättare: Carl Boberg och Erik Nyström
Psalmen är skriven 1757 av metodistpastorn Robert Robinson (1735-1790) och musiken är en amerikansk folkmelodi "Nettleton", oftast tillskriven förläggaren John Wy­eth, 1813. Översatt till svenska 1893. Psalm nr 397 i Svenska Missionsförbundets sångbok Sånger och psalmer, 1921.


1.
O, du nådens rika källa,
Öfver mig ditt flöde gjut,
Att mitt hjärtas tack må välla
I en mäktig lofsång ut.
För du själf min själ och tunga
Med en eld af helig fröjd
Att i himlatoner sjunga
Jesu kärleks djup och höjd.

2.
Här jag vill med glädje bygga
Mig ett Ebeneser opp,
Och vid dig allen mig trygga
För mitt hela lefnadslopp.
Du, hvars kärlek underbara,
Köpte mig med blodig död,
Skall mig skydda för all fara
Och mig rädda utur nöd.

3.
Låt din nåd mig öfverskygga,
Fostra, leda år för år,
öfver djupen slå en brygga,
Där jag trygg och säker går.
Herre kär, du vet, mitt hjärta
Lätt från vägen vika kan,
Därför tag i fröjd och smärta
Med din kärlek själf mig an!