På Sions berg där står ett slaktat Lamm

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
På Sions berg där står ett slaktat Lamm
av Erik Nyström
Här i versionen i Herde-Rösten 1892. På Wikipedia finns en artikel om På Sions berg där står ett slaktat Lamm.


1.
På Sions berg der står ett slagtat Lam,
Omkring det Lammet står en frälsad skara,
På hvilkens anlet' Fadren satt sitt namn;
De äro hans, han deras Gud skall vara.

2.
De hafva gyllne harpor i sin hand,
Och för sin Gud den nya sången sjunga
Med välig röst, ty lossadt är det band.
Som här på jorden bundit deras tunga.

3.
Den nya sången ingen lära kan
Förutom den, som blifvit köpt från jorden
Med Lammets dyra blod, som för oss rann,
Och i det blodet helt är tvagen vorden.

4.
Så två mig då, o Jesus, ren och hvit
Uti i ditt dyra blod sommig kan rena,
Att äfven jag en gång må komma dit
Och lofva dig, o Jesus Krist, allena!

5.
Ack, kläd mig du uti den hvita skrud,
I din rättfärdighet, det silket skära,
Att jag må stå der som din täcka brud
Och sjunga dig för evigt lof och ära