På Vårqvisten (Sehlstedt 1861)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Sorg, Bekymmer, Tröst
Samlade Sånger och Visor, Gammalt och Nytt. del 1
av Elias Sehlstedt

På Vårqvisten
Den förskjutne  →


[ 92 ]

På Vårqvisten.

(1859.)


 Min sångmö gläds af solens majestät — fallera,
Hon kan ej hålla mund för aldrig det — fallera.
När jag får sjunga, mår min kropp så bra — fallera:
Jag har till hands en ”Liten Krönika” — fallera.

 Vi hela vintern gått i ler och grus — fallera,
Och ingen vet, hvar Bore hållit hus — fallera.
Tillgången varit knapp på snö och is — fallera,
Han visst har råkat fast för någon kris — fallera.

 Ett embete för skogen finnas bör — fallera:
Vi fått en general-skogs-direktör — fallera.
Hvem kunde tjensten bättre anförtros — fallera?
Är det ej skönt att skogen fått sin ros — fallera!

 På höga namnsdar ges ej mer salut — fallera,
Vår tid kan nog behöfva spara krut — fallera.
Men lärkan sköts likväl uppå försök — fallera,
Fast skytten långnäst blef i kungens kök — fallera.

 På Norr ha vi ett ångkök redan sett — fallera,
På Söder få vi kanske också ett — fallera.
Nu får man mat och porter, som är frisk — fallera,
Och krögarn hänger läpp inom sin disk — fallera.

[ 93 ]

 
 Vårt landtbruk tarfvar nog en kraftig arm — fallera,
Och Lule-elf har fått sin mönsterfarm — fallera.
I Lappland skall det bli ett himlalif — fallera,
Gellivare får lokomotiv — fallera.

 Cellfängelset i Fahlun fått en Fläck — fallera,
Ditsatt utaf en krigskapten så käck — fallera.
På pobelns vis upplysningen nu slåss — fallera,
Hvar rektor snart är skicklig till profoss — fallera.

 Med nya myntet man ej rätt förliks — fallera,
Men allt är ej så dåligt, som det skriks — fallera.
Lägg blott en sedel i din paletå — fallera,
Så har du innan qvällen säkert två — fallera.

 För födan ingen nöd för oss nu blir — fallera,
Så länge det finns blomkål i Algier — fallera.
Hvad sjutton tusan gör väl litet lyx — fallera
I mat och dryck, i kjol och stubb och byx — fallera?

 Vårt jubel uti Mars var fosterländskt — fallera,
Och gladde hvarje hjerta, som var svenskt — fallera.
Men mången, som ej mådde riktigt bra — fallera,
Var derför icke med hos La Croix — fallera.

 Nu lägger jag mitt sångarskepp på svaj — fallera,
Och fejar opp mitt stop till första Maj — fallera.
Kanske, som ni, jag går på Djurgåln ut — fallera.
Adjö, mitt herrskap! nu är visan slut — fallera.