På vår pilgrimsfärd

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
På vår pilgrimsfärd
av Okänd
Sång nr 94 i Lilla Psalmisten 1909 under rubriken Frälsningen.


1.
På vår pilgrimsfärd
Genom farlig värld
Rädas vi ej nöd och fara,
Ty vår Jesus är
Oss beständigt när,
Och han skall oss väl bevara,
Rasar stormen hårt,
Blir det trångt och svårt,
Ingen fruktan vi dock hysa,
Ty i stormens gny
Och ur vredgad sky
Skall Guds kärlek mot oss lysa.
På vår pilgrimsfärd etc.

2.
Glatt vi löpa må,
Tills vi målet nå
På de kristnas vädjebana,
Städs på Jesus se,
Han skall kraft oss ge
Och till segrare oss dana.
Allt, som tynger här,
Synder och besvär
Vi med iver från oss kasta.
För vår krona skön,
Och vår segerlön
Vi med fröjd mot målet hasta.
Glatt vi löpa etc.

3.
Vill du följa, säg,
Oss på livets väg,
Kom dig bjudes evig ära.
Sök i Gud din frid,
Kom, att här en tid
Korset och dess smälek bära.
Mången vän så kär
Väntar se dig, där
Inga sorgens tårar rinna.
Kära, följ då med,
I vårt led nu träd,
Och du skall din krona vinna.
Vill du följa etc.