Preventivlagen antagen af andra kammaren

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Preventivlagen antagen af andra kammaren.
Dalpilen 3 juni1910
(Index:Dalpilen 1910-06-03.pdf)


[ sida ]

Preventivlagen antagen af andra kammaren.

Andra kammaren behandlade i går natt k. m:ts förslag om ändring af kap. 18 par. 3 strafflagen (den s. k. preventivlagen).

Debatten öppnades af borgmästaren Jakob Pettersson i Södertelje, hvilken talade för afslag, då han ansåg, att man icke borde hindra den nymalthusianistiska lärans utbredning med strafflagsparagrafer.

Justitieministern förordade lagen i ett längre anförande. Han framhöll, att lagen vill förekomma den propaganda för vårt folks förförelse till osedlighet, som nu tar allt starkare fart. Denna propaganda vill rifva upp en af samhällets etiska grundvalar. Den nu föreliggande lagen vill emellertid icke hindra den vetenskapliga forskningen, lika litet som den har att göra med hvad läkaren har att säga den enskilde, som i dessa ämnen vänder sig till honom. Läkaren har i sin medicinska verksamhet alldeles samma handlingsfrihet som förut. Det är förkunnandet genom föredrag och på annat sätt inför den okritiska allmänheten om sättet att reda sig med preventiva medel, som är det straffbara. Det är denna propaganda som verkar sedeslöst och till allmän förförelse.

Prof. Thyrén höll sedan ett längre sakrikt och vältaligt anförande för lagförslaget.

Under den fortsatta debatten yrkades afslag å lagen af professor Wallis, d:r Knut Kjellberg, (hr Branting instämde), borgmästaren Lindhagen och landshöfding Widén. För bifall talade däremot hrr Meurling och Byström, hvarjämte hr Thyrén ännu en gång hade ordet för att replikera lagens motståndare.

Strax efter kl. 4 i går morgse var debatten slut hvarpå kammaren skred till votering, som utföll så att lagen bifölls med 110 röster mot 96.

Första kammaren biföll redan i måndags lagen.