Psalmodikon

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Psalmodikon
av Johan Dillner


[ Framsida ]Psalmodikon [ I ]Psalmodikon [ III ]
Melodierna


till


Swenska Kyrkans psalmer,


Noterade med ziffror, för Skolor och Menigheten.

STOCKHOLM,

Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner, 1830.
[ V ]

Det Swenska Presterskapet.

Eder, Wördade Fäder och älskade Bröder! egnas med rördt hjerta den späda förstlingen af ett wågsamt nit, som wille aldrig upphöra att, efter förmågan, tjena Församlingen och Eder.
J Christo Jesu,
Eder i lif och död tillgifne


wördnadsfulle medtjenare
Johannes Dillner.
Hofpredikant och Kyrkoherde i Östra Ryd af Upsala Stift.