Riksdagsbeslut 1875 § 26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1875. Samling 10. Afd. 1. Bd 2 : Riksdagsbeslutet § 26


[ sida ]
§ 26.

Sedan Kongl. Maj:t uti nådig Proposition till Wårt antagande framställt förslag till förordning angående ändring i Strafflagens stadganden om answar för skogsåwerkan, hafwe Wi uti underdånig skrifwelse den 8 innewarande Maj anmält Wårt bifall till samma förslag.