Säg vem är han, som i sitt hemlands dalar

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Säg, hvem är han, som i sitt hemlands dalar
av Emil Gustafson
Här i en version ur Herde-Rösten 1892 där den i en bearbetad version presenterades som nummer 393 med titeln "En fläkt från evighetens verld". På Wikipedia finns en artikel om Säg vem är han, som i sitt hemlands dalar.


1.
Säg, hvem är han, som i sitt hemlands dalar
Så troget vårdar sina händers hjord?
Säg, hvem är han, som tröstar och hugsvalar
Och Satans makt betvingar med sitt ord?
Kör
|: Han andas inom evighetens gräns.
Pris vare Gud! det riktigt käns. :|
2.
Säg, hvem är han, som så af kärlek brinner
Och som ej liknar verlden i sitt sätt?
Säg, hvem är han, som folkets hjerta vinner?
Det är profeten ifrån Nazaret.
Kör
|: Han andas inom evighetens gräns.
Pris vare Gud! det riktigt käns. :|
3.
Säg, hvarifrån den väldige profeten,
Har sådan makt, då han ej blifvit lärd?
Han lefver alltid nära evigheten
Och inspireras af en högre verld.
Kör
|: Han andas inom evighetens gräns.
Pris vare Gud! det riktigt käns. :|
4.
Och derför står han uti Andens vårar
Liksom en segerhjelte i sin skrud,
Han vattnar lifvets brodd med sina tårar
Och kommer till vår verld direkt från Gud.
5.
Men endast ett förkrossadt men'skohjerta
Kan så de fina strängarne slå an,
Och endast under bönerop och smärta,
Gudomlig, evig sanning födas kan.
Kör
|: Han andas inom evighetens gräns.
Pris vare Gud! det riktigt käns. :|