SOU 1963:36/Bilaga 6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Bilaga 5. Antal utfärdade mutsedlar för järnmalm
SOU 1963:36 Malmen i Norrbotten
av Malmutredningen för Norrbotten

Bilaga 6. Landarealens i Norrbottens län fördelning


[ 150 ]
Bilaga 6
Landarealens i Norrbottens län fördelning efter ägare
TABELL 1
Område nr 1[1] Angelägenhetsgrad
från
malminventeringssynp.[2]
Kronan Övr. allm Bolag Övr. ensk. S:a
ha % ha % ha % ha % ha %
1 II 536 900 46 40 300 4 92 300 8 481 400 42 1 150 900 100
2 III 1 092 200 49 110 900 5 331 600 15 672 900 31 2 207 600 100
3 III 1 163 000 99,7 3 500 0,3 1 166 500 100
4 I 4 062 700 76 272 100 5 200 700 4 830 400 15 5 365 900 100
S:a   6 854 800 69 423 300 4 624 600 6 1 988 200 21 9 890 900 100

TABELL 2
Äganderättsförhållandena inom de markområden, som ligger inom cirklar
med en mils radie och med medelpunkten i följande orter:
Kiruna C: kronan c:a 26.900 ha 89 %
övriga markägare » 3.270 » 11 %
Svappavaara: kronan » 5.550 » 18 %
övriga markägare » 24.780 » 82 %
Malmberget: kronan » 20.470 » 68 %
övriga markägare » 9.640 » 32 %
Kaunisvaara: kronan » 1.370 » 4 %
övriga markägare » 29.300 » 96 %

  1. De olika områdena omfattar schematiskt angivet:
    Område 1: Norrbottens kustland och sydligaste delen av inlandet
    Område 2: Norrbottens inland, sydöstra delen
    Område 3: Fjällregionen söder om Sitasjaure
    Område 4: Norrbottens inland, norra och västra delarna (utom den del av fjällregionen som räknas till område 3). Inom detta område ligger bl. a. Kaunisvaara, Masugnsbyn, Malmberget, Svappavaara, Kiirunavaara och Routevare.
  2. Enligt statsgeologen R. Frietsch.