Sabbatsdag, hur skön du är

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sabbatsdag, hur skön du är
av Joël Blomqvist
Här presenterad i versionen i Herde-Rösten 1892 i vilken utgivaren Aug. Davies sällan angav någon upphovsman utan hänförde en stor andel av sångtexterna till "den stora allmänningen av "gamla sånger" och ändrade något ord i inledningen. I Svensk söndagsskolsångbok 1908 sång nr 87 under rubriken Sabbatsdagen. Texten översatt till engelska, Sabbath day of rest and cheer, av Andrew L. Skoog. På Wikipedia finns en artikel om Sabbatsdag, hur skön du är.


Ur Herde-Rösten 1892[redigera]

1.
Sabbatsmorgon, hur skön du är,
Skänkt af Gud — jag har dig kär;
Kom, o kom, att än en gång
Samla oss till bön och sång!

2.
Efter arbetsveckans strid,
Få vi sitta ned i frid
Vid vår Faders rika bord,
Lyssnande till nådens ord.

3.
Gud, vår Gud, till dig vi se,
Gif oss rik välsignelse;
Låt ditt evangelium
Ljuda klart på alla rum!

4.
Låt idag ditt helga ord
Göra under på vår jord,
Våra arma själar föd,
Herde god, med lifvets bröd!

5.
Kom och månget byte tag
Från "den starke" denna dag,
Berga mången kärfve in
Uti himlaladan din!

6.
Herre, kommer snart den tid,
Då vi efter lifvets strid
Ut evig sabbatsro
Få i dina gårdar bo!

Versionen med Aug. Davies som angiven författare 1892[redigera]

1.
Sabbatsdag, hur skön du är,
skänkt av Gud, jag har dig kär.
Kom, o kom att än en gång
samla oss till bön och sång!

2.
Efter arbetsveckans strid
får vi sitta ned i frid
vid vår Faders rika bord,
lyssnande till nådens ord.

3.
Gud, vår Gud, till dig vi ber:
Ge oss rik välsignelse.
Låt ditt evangelium
ljuda klart i alla rum.

4.
Låt i dag ditt helga ord
göra under på vår jord.
Kom och våra själar föd
Herde god, med livets bröd.

5.
Herre, ge oss snart den tid
då vi efter livets strid
i en evig sabbatsro
får i dina gårdar bo.

6.
Kom och månget byte tag
från den Starke denna dag!
Bärga mången kärve in
uti himlaladan din!

Versionen i Svensk söndagsskolsångbok 1908[redigera]

1.
Sabbatsdag, hur skön du är,
Skänkt av Gud, jag har dig kär.
Kom, o kom att än en gång
Samla oss till bön och sång!

2.
Efter arbetsveckans strid
Få vi sitta ned i frid
Vid vår Faders rika bord,
Lyssnande till nådens ord.

3.
Gud, vår Gud, till dig vi se,
Giv oss rik välsignelse;
Låt ditt evangelium
Ljuda klart i alla rum.

4.
Låt i dag ditt helga ord
Göra under på vår jord!
Våra arma själar föd
Herde god, med livets bröd.

5.
Kom och månget byte tag
Från den starke denna dag!
Bärga mången kärve in
Uti himlaladan din!

6.
Herre, komme snart den tid,
Då vi efter livets strid
Uti evig sabbatsro
Få i dina gårdar bo!